Büroost

KMLegal on professionaalset õigusabi pakkuv õigusbüroo, mis on spetsialiseerunud peamiselt vaidluste lahendamisele.

Aitame lahendada nii füüsiliste isikute kui ka äriühingute õigusprobleemid:

-Halduskohtumenetluses

-Tsiviilkohtumenetluses

-Kriminaal- ja väärteomenetluses.

Meie eesmärgiks on tagada kliendi huvide täpne ja professionaalne kaitse nii kohtus kui ka kohtuväliselt. Lähtume põhimõttest, et kvaliteetne õigusabi eeldab kliendi probleemi süvenemist ning probleemi lahendamisele pühendumist.